CÀLCUL TOPOGRÀFIC(conceptes trigonométrics)
9
C
B
12
15
α
A
sin α=
9
?
15
?
9
C
B
12
15
α
A
cos α=
12
?
15
?
9
C
B
12
15
α
A
tg α=
12
?
9
?
3
C
B
4
5
α
A
tg α=
3
?
4
?
3
C
B
4
5
α
A
sin
α
=
3
?
5
?
3
C
B
4
5
α
A
cos α=
4
?
5
?
1
C
B
45º
√12 + 12 = √2
1
√2
45º
A
con 45º=
sin 45º=
tan 45=
√2
  2
?
1
?
sen 30º=
1
2
β
60º
1/2
?
√3
2
con 30º=
1
√12 + (1/2)2 = √3/4 =√3/2
30º
√3/2
?
α
tg 30º=
√3/3
?
h
1/2
1
sen 60º=
1
2
β
60º
√3/ 2
?
√3
2
con 60º=
1
√12 + (1/2)2 = √3/4 =√3/2
30º
1/2
?
α
tg 60=
h
1/2
√3
?
1
sen 30º=
1
2
β
60º
1/2
?
√3
2
con 30º=
1
√12 + (1/2)2 = √3/4 =√3/2
30º
√3/2
?
α
tg 30º=
√3/3
?
h
1/2
1
Amb les dades del triangle, troba el valor de la incògnita

α
45º
10
45º
β
X
5.25
5.4
10.5
6.2
25m.
Amb les dades del triangle, troba el valor de la incògnita
Arrodoneix a dos decimals
x
30º
45
50
55
C
alcula l'amplària d'aquesta cala del llevant
de Mallorca
12.12
13.73
x
18.16
70º
20.01
5
m.
En Tomeu vol saber l'alcaria d'aquest moli i mesura
31 pases del portal fins al punt B i clava una estaca
i calcula un angle de 40º
en aquest punt                            Estria la resposta.                           
17,62
26,01
18,45
21,85
α
B
En Sergi i en Ramon volem saber
l'alçaria de la torre del castell,
a tal fi en Sergi puja a la torre
 i llança l'estrem d'una corda
cap a fora  ja la base de la torre
no es accessible.
En Ramon  agafa l'extrem
 de la corda que mesura
 41 m. i se allunya i
 la tensa i la clava en terra
 formant un angle de 75º
59,28
52.22
39.60
74.27
Calcula  l'altura del pi més alts amb les dades
exposades
14,55
1,58
1,42
21
20 mts.
30º
α
h
Calcula l'altura de l'estels de paper
25
26
50 m
22
30º
27
h
Calcula l'altura de l'estels de paper
25
26
54m.
22
30º
27
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.