AA E1 T07.1.3 e2_fraccions (part d'un tot)
Indica la fracció que representa cada plat
Què costarà 3/4 de litre?
part
TOT
x
?
3
?
3€
2'5€
 2,25€
2,33€
Completa els valors indicats i comprova que dues 
de les fraccions són iguals.
equivalents
=
de 16 € =
Aquesta pizza ens ha costat 16 €.Na Maria s'ha quedat 3 porcions

8
3
Què hauria de pagar?
÷
?
Quina fracció representa la part de color de cadafigura?
9/36
1/4
?
simplificada
18/36
?
1/2
?
10/36
?
5/18
?
16/44
?
4/11
?
Quina fracció representa la part de color de cadafigura?
2/9
?
1/2
?
5/18
?
1/3
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.