Prop. directa i inversa III
12 · 18 = 36· x
x = 
56
14
x =
=
x
2
175 · x = 350 · 25
x = 
18
x
x =
=
26
65
8 · 102 = x · 17
x = 
91
x
x =
=
36
84
x · 235 = 47· 75
x = 
13'5
17
x =
=
34
x
14'25 · 8 = 38· x
x = 
30
35
x =
=
42
x
42'75 · 14 = x · 299'25
x = 
9'5
x
x =
=
42'75
4'5
x · 24 = 18 · 12
x = 
58
x
x =
=
10
15
46 · 4 = 23· x
x = 
60
72
x =
=
25
x
65 · x = 39· 55
x = 
29
31
x =
=
203
x
12 · 96 = x · 48
x = 
49
x
x =
=
35
15
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.