AA E2 T06.2 equacions sense parèntesi
Resol equacions senzilles
 (sense parèntesis ni denominadors)
3x -5 = 2x +1
x=
3x
-2x
?
=
?
1
Dedicat a...
+5
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.