Gautama Buda i difusió dels seus ensenyaments
 • 1. A quina ciutat va morir Gautama Buda?
A) Bodh Gaya
B) Lumbini
C) Kushinagar
D) Varanasi
 • 2. Quants anys tenia Gautama Buda quan va morir?
A) 85
B) 75
C) 80
D) 65
 • 3. Quant de temps després de consumir el menjar va morir Gautama Buda?
A) Després de 3 mesos
B) Després de 3 dies
C) Immediatament
D) Després d'1 any
 • 4. Quin dels següents consells es va celebrar per preservar els ensenyaments budistes després de la mort de Gautama Buda?
A) Quart Consell Budista
B) Primer Consell Budista
C) Segon Consell Budista
D) Tercer Consell Budista
 • 5. Quina secta budista creu en els ensenyaments tradicionals que s'han transmès des de l'època de Gautama Buda?
A) Theravada
B) Vajrayana
C) Mahayana
D) Zen
 • 6. Quina regió va ser fonamental en la propagació del budisme a la resta d'Àsia?
A) Europa
B) Àsia Central
C) Amèrica del nord
D) Sud Amèrica
 • 7. Quin rei va tenir un paper important en la propagació del budisme a Sri Lanka?
A) Dharmashoka
B) Kanishka
C) Ashoka
D) Harsha
 • 8. Qui va escriure l'escriptura budista coneguda com el Dhammapada?
A) Mahakasyapa
B) Ananda
C) Sariputta
D) Desconegut
 • 9. Quin és el terme per a l'estat de pau perfecta i alliberament en el budisme?
A) Samsara
B) Nirvana
C) Samadhi
D) Karma
 • 10. Quin imperi va adoptar el budisme com a religió d'estat durant el regnat de l'emperador Ashoka?
A) Imperi Maurya
B) Imperi Gupta
C) Imperi Chola
D) Imperi Kushan
 • 11. Qui es considera el fundador de la tradició Mahayana en el budisme?
A) Vasubandhu
B) Dogen
C) Nagarjuna
D) Bodhidharma
 • 12. A quin país va arribar el budisme l'últim en la seva difusió als països asiàtics?
A) Tibet
B) Japó
C) Vietnam
D) Xina
 • 13. Quin és el terme utilitzat per als ensenyaments de Gautama Buda?
A) Samsara
B) Karma
C) Nirvana
D) Dharma
 • 14. Qui va ser el seguidor i assistent més devot de Gautama Buda en el moment de la seva mort?
A) Sariputta
B) Moggallana
C) Mahakasyapa
D) Ananda
 • 15. Quin és el terme utilitzat per a la mort de Gautama Buda?
A) Moksha
B) Samsara
C) Nirvana
D) Parinirvana
 • 16. On va pronunciar Gautama Buda el seu primer sermó després d'aconseguir la il·luminació?
A) Kushinagar
B) Varanasi
C) Rajgir
D) Sarnath
 • 17. A qui se li atribueix la difusió del budisme a Sri Lanka?
A) Ashoka
B) Mahinda
C) Nagarjuna
D) Ananda
 • 18. Qui va ser el principal deixeble de Gautama Buda conegut per la seva saviesa i comprensió del Dharma?
A) Mahakashyapa
B) Ananda
C) Sariputta
D) Moggallana
 • 19. Com es diu la col·lecció d'ensenyaments atribuïts a Gautama Buda?
A) Puranes
B) Vedes
C) Tripitaka
D) Upanishads
 • 20. A quin país es va estendre el budisme primer després de la mort de Gautama Buda?
A) Japó
B) Tailàndia
C) Sri Lanka
D) Xina
 • 21. On es troba el temple Mahabodhi, que marca el lloc on Gautama Buda va aconseguir la il·luminació?
A) Bodh Gaya
B) Varanasi
C) Rajgir
D) Lumbini
 • 22. Quin símbol representa el primer sermó fet per Gautama Buda després d'aconseguir la il·luminació?
A) Lotus
B) Dharmachakra
C) Esvàstica
D) Conquilla
 • 23. Quin és el terme utilitzat per a la comunitat de monjos budistes?
A) Sutra
B) Vipassana
C) Sangha
D) Metta
 • 24. Quin d'aquests principis budistes emfatitza el concepte d'impermanència?
A) Karma
B) Dukkha
C) Anicca
D) Anatta
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.