Nutrició
 • 1. Què és la nutrició?
A) Ingerir aliments
B) Menjar
C) El procés mitjançant el qual els nutrients arriben a les nostres cèl.lules
D) Córrer
 • 2. La llet és un nutrient
A) Cert
B) Fals
 • 3. Els ous són un aliment
A) Cert
B) Fals
 • 4. Alimentació i nutrició són sinònims
A) Cert
B) Fals
 • 5. Els additius són substàncies que s'indiquen al llistat d'ingredients i es reconeixen per que comencen amb la lletra:
A) A
B) C
C) E
 • 6. A les etiquetes dels aliments és obligatori indicar el nom del fabricant:
A) Fals
B) Cert
 • 7. La informació de les etiquetes ens permet conèixer el contingut nutricional del que consumim
A) Sí, és una informació obligatòria
B) A vegades, depenent del producte
 • 8. La informació nutricional a les etiquetes es dóna:
A) Per cada 100ml
B) Per cada 100gr
C) En funció del pes del producte
D) Per cada 100gr o 100ml de producte
 • 9. Els nutrients proporcionen...
A) La matèria
B) L'energia
C) La matèria i l'energia
 • 10. Els glúcids ens proporcionen energia.
A) Fals
B) Cert
 • 11. L'aigua és un nutrient
A) Fals
B) Cert
 • 12. Les vitamines
A) Són la reserva principal d'energia
B) Aporten energia a les cèl.lules
C) Són imprescindibles i s'han d'ingerir amb la dieta ja que formen part d'alguns enzims
 • 13. La manca de Vitamina C pot provocar
A) L'escorbut
B) No és un problema
C) L'escarbat
 • 14. La falta de vitamina A
A) Tremolors
B) Pot provocar ceguera nocturna entre d'altres
C) Problemes en la síntesi d'hormones sexuals
 • 15. La vitamina K es troba en
A) Vegetals de fulla verda
B) Productes de pastisseria
C) Productes carnis
 • 16. La Taxa de metabolisme basal (TMB)
A) És la mateixa per a tots els orgamismes d'una espècie
B) és la quantitat mínima d'energia necessària per viure
C) És la quantitat de calories màximes que pot ingerir una persona sense engreixar
 • 17. Per calcular la Taxa de metabolisme basal (TMB)
A) Es calcula amb una fòrmula en la que només es té en consideració el sexe.
B) Cal conèixer l'activitat físca de la persona
C) Existeix una fòrmula diferent per cada sexe en el que es tenen en consideració les variables: edat, pes i alçada
 • 18. Per mantenir una dieta equilibrada cal
A) Concentrar els menjars en dos àpats
B) Cal fer àpats amb moltes calories
C) Menjar preferiblement 5 cops al dia
 • 19. La base d'una dieta equilibrada implica menjar
A) Variada, que aporti l'energia i nutrients necessaris
B) Ha de tenir en compte, només, la taxa de metabolisme basal
C) Ha contenir molta proteina animal
 • 20. Les dietes miracle poden suposar un risc per algunes persones
A) Cert
B) Fals
 • 21. Quina de les següents afirmació sobre nutrició i alimentació és correcte?
A) La nutrició consisteix en la incorporació de nutrients per part de les nostres cèl·lules i en canvi l'alimentació consisteix en la incorporació d'aliments per part del nostre cos
B) La nutrició o alimentació consisteix en incorporar aliments
C) La nutrició consisteix en la incorporació de nutrients per part del nostre cos i en canvi l'alimentació consisteix en la incorporació d'aliments per part de les nostres cèl·lules
D) La nutrició o alimentació consisteix en incorporar nutrients
 • 22. Quina és la finalitat de l'alimentació?
A) Les dues anteriors
B) Obtenir molècules per poder créixer
C) Obtenir energia
 • 23. Per què són tant importants les vitamines a la dieta?
A) Pel seu alt valor nutricional
B) Per què així no cal que siguin sintetitzades pel nostre cos
C) Per què sinó hi són a la nostra dieta agafem malalties
D) Per que aporten molta energia
 • 24. En la nostra dieta equilibrada el 60% de l'energia hauria de provenir dels:
A) Hidrats de carboni
B) Proteïnes
C) Lípids
 • 25. Les proteïnes de la nostra dieta han de provenir preferiblement de
A) Embotits
B) La carn vermella
C) Peix, carn blanca, llegums i fruits secs
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.