Multiplicacions per una i dues xifres 3r E.P.
Anirem progressant en dificultat a mesura que avancis
en aquest exercici.Ànims!!!!
Multiplicacions per una i dues xifres
Quant valdran
Resposta:
?
3 camisetes?
?
Aquesta camiseta de na Violetta
val 8€.
?
Valdran
?
Quantes bolles
?
N'Olaf està fet de 5 bolles de neu.
Resposta
?
Necessitarem
necessitarem per fer
bolles de neu
?
3 Olafs?
?
una gorra de na Violetta.
?
Quant ens costaran les 4 gorres?
?
Som un grup de 4 amigues i hem decidit comprar-nos
?
R= Ens costaran
?
12€
10€
?
DADES QUE NO
NECESSIT
DADES QUE
NECESSIT
estoig 10€
?
gorra 12€
?
Quantes potes tenen 4 rens?
?
Resposta: tenen
?
potes.
?
Si el pijama curt val 12€ i el pijama llarg val el doble
?
Quant val el pijama llarg?
?
Resposta: val
arriba a 3 metres. N'Elsa pot arribar al triple de lluny
que n'Anna. A quants metres arriba
N'Anna pot llançar una bolla de neu a 6 metres i n'Olaf
DADES QUE
NO NECESSIT
DADES QUE
NECESSIT
N'Anna arriba a
6 metres.
?
N'Olaf  arriba
a 3 metres
?
la bolla de n'Elsa?
Aquest conjunt de samarretes valen el doble del conjunt
?
de bany. Si el conjunt de bany val 18 euros, quant val
?
el conjunt de samarretes?
?
Resposta: valen
euros.
DADES QUE EM SOBREN
DADES QUE NECESSIT
RESPOSTA:
El primer ha estat n'Sven 
?
Han fet una cursa 
primer en arribar ha estat n'Sven
i el darrer n'Olaf. Si cadascun ha
N'Sven, en Kristoff, n'Olaff i 
corregut 120 metres, quants de
metres han corregut entre tots
quatre?
n'Anna han fet una cursa. El 
metres
?
Han corregut 120 metres.
?
El darrer n'Olaf
Una sudadera amb caputxa val el triple que la samarreta
de màniga curta. Si la samarreta val 12€, quant val la
sudadera amb caputxa?
Quant valen les dues samarretes?
Resposta: val
Resposta: valen
euros
euros
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.