Animals invertebrats. V2
 • 1. Quins dels següents animals invertebrats no es poden desplaçar?
A) Les cloïsses.
B) Els coralls.
C) Tots els animals invertebrats es poden desplaçar.
D) Les estrelles de mar.
 • 2. Quin és l'animal invertebrat més gran que es coneix?
A) El pop gegant.
B) La medusa gegant.
C) El calamar gegant.
D) El cargol gegant.
 • 3. Com és l'esquelet dels animals invertebrats?
A) No en tenen.
B) Pot ser intern o extern.
C) Si en tenen, és extern.
D) No tenen column vertebral, però poden tenir endoesquelet.
 • 4. On podem trobar animals invertebrats?
A) Només a medis aquàtics.
B) A qualsevol tipus de medi.
C) Només a llocs humits.
D) Només a medis terrestres.
 • 5. Com s'alimenten les esponges?
A) De petits crustacis.
B) Del plàncton.
C) Per filtració.
D) Fent la fotosíntesis.
 • 6. A quin grup pertanyen les meduses?
A) Als Platihelmints.
B) Als mol·luscs.
C) Als equinoderms.
D) Als cnidaris.
 • 7. Què és un pòlip?
A) Un cnidari que es desplaça pel fons del mar.
B) Un tipus d'esponja.
C) Un cnidari que viu fix al fons del mar.
D) Un tipus de nemertí.
 • 8. Com s'alimenten les meduses?
A) Amb la ràdula
B) Retenint les seves preses amb els tentacles.
C) Per filtració.
D) Amb la cavitat gastrovascular.
 • 9. Com és el cos dels platihelmints?
A) Cilindric.
B) Circular.
C) Molt prim.
D) Aplanat.
 • 10. Què és la tènia?
A) Un nemertí paràsit.
B) Un platihelmint que s'alimenta de plantes.
C) Un platihelmint paràsit.
D) Un nemertí que s'alimenta de plantes.
 • 11. Com és el cos dels nemertins?
A) Circular.
B) Cilíndric.
C) Amb forma de plat.
D) Aplanat.
 • 12. Què són els cucs intestinals?
A) Uns cucs platihelmints que són simbionts.
B) Uns cucs nemertins que són paràsits.
C) Uns cucs nemertins simbionts.
D) Uns cucs platihelmints que són paràsits.
 • 13. Què són els metàmers?
A) Les potes del anèl·lids.
B) La boca del anèl·lids.
C) La cua dels anèl·lids.
D) Segments que trobem al cos dels anèl·lids.
 • 14. Com es desplacen els anèl·lids?
A) Nedant per l'aigua.
B) Tots s'arrosseguen.
C) Amb potes.
D) Alguns amb quetes.
 • 15. Un exemple d'anèl·lid seria:
A) Els cucs intestinals.
B) La tènia.
C) Els cucs de terra.
D) La triquina.
 • 16. Els mol·luscs presenten les següents regions:
A) Cap i peus.
B) Cefalotòrax i potes.
C) Cap, massa bisceral i peu.
D) Cap, tòrax i abdomen.
 • 17. El cargol és un exemple de:
A) Mol·lusc aràcnid.
B) Mol·lusc gasteròpode.
C) Mol·lusc bivalve.
D) Mol·lusc cefalòpode.
 • 18. En grec que vol dir gasteròpode?
A) Que té potes amb peus.
B) Que el peu a l'estòmac.
C) Que té només un pota.
D) Que té potes al cap.
 • 19. Un exemple d'animal gasteròpode seria:
A) El calamar.
B) El pop.
C) El llimac.
D) La cloïssa.
 • 20. Com es diu la llengua dels cargols?
A) Lingua.
B) Ràdula.
C) Metàmer.
D) Queta.
 • 21. Per a que fan servir el peu els bivalves?
A) Per excavar.
B) Totes són correctes.
C) Per desplaçar-se lentament.
D) Per enterrar-se.
 • 22. D’on prové el nom cefalòpode?
A) Del grec, que significa peus a la panxa.
B) Del grec, que significa cap amb peus.
C) Del grec, que significa peus a l’estòmac.
D) Del grec, que significa peus articulats.
 • 23. Un exemple d’animal cefalòpode és:
A) L’escopinya.
B) La cloïssa.
C) El llimac.
D) La sípia.
 • 24. Què tenen els cefalòpodes als peus?
A) Metamers.
B) Dits.
C) Tentacles.
D) Potes.
 • 25. En quines parts està segmentat el cos dels artròpodes’
A) En cap, tòrax i abdomen.
B) En cap, tronc i potes.
C) En cefalotòrax i abdomen.
D) En tòrax, potes i abdomen.
 • 26. Com es diu la subtància que dóna resistència al exoesquelet dels artròpodes?
A) Quitina.
B) Metàmer.
C) Queta.
D) Ràdula.
 • 27. Què és la muda?
A) Roba que porten els artròpodes.
B) Procés en que els artròpodes canvien de exoesquelet.
C) L’exoesquelet dels artròpodes.
D) Les potes dels artròpodes.
 • 28. Què és un centpeus?
A) Un miriàpode de la família dels mol·luscs.
B) Un miriàpode de la família dels artròpodes.
C) Un aràcnid de la familia dels artròpodes.
D) Un crustaci de la família dels artròpodes.
 • 29. En quines parts està dividit el cos dels miriàpodes?
A) Tronc i cap.
B) Cap i peus.
C) Tòrax i abdomen.
D) Cos i potes.
 • 30. Quantes potes tenen els aràcnids?
A) Dos parells.
B) Tres parells.
C) Vuit parells.
D) Quatre parells.
 • 31. L'escorpí és un exemple de :
A) Crustaci.
B) Insecte.
C) Miriàpode.
D) Aràcnid.
 • 32. Què és un llamàntol?
A) Un miriàpode.
B) Un aràcnid.
C) Un crustaci.
D) Un insecte.
 • 33. En quines parts està dividit el cos d'un crustaci?
A) Cefalotòrax i abdomen.
B) Tronc i peus.
C) Cap, tòrax i abdomen.
D) Cap i peus.
 • 34. Quantes potes tenen els crustacis?
A) Cinc parells.
B) Vuit.
C) Quatre parells.
D) Tres parells.
 • 35. Quin és el grup d'animals amb més èxit biològic?
A) Els aràcnids.
B) Els mamífers.
C) Els insectes.
D) Els crustacis.
 • 36. En quines parts està dividit el cos dels insectes?
A) Cefalotòrax i abdomen.
B) Cap i potes.
C) Cap, tòrax i abdomen.
D) Tronc i potes.
 • 37. Quantes potes tenen els insectes?
A) Quatre.
B) Vuit.
C) Sis.
D) Deu.
 • 38. El nom dels equinoderms prové del grec i significa:
A) Cos amb peus.
B) Cos amb espines.
C) Pell que pica.
D) Pell amb espines.
 • 39. Què és l'aparell ambulacral?
A) Estructura dels equinoderms formada per tentacles.
B) Estructura dels equinoderms formada per potes.
C) Estructura dels equinoderms formada per un seguit de tubs interns.
D) Estructura dels equinoderms formada per filaments.
 • 40. L'holotúria és un exemple de:
A) Cefalòpode.
B) Equinoderm.
C) Gasteròpode.
D) Crustaci.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.