5è Cat T3 Antònims
__1. alegreA. Rebre
__2. arrencarB. Vendre
__3. ComprarC. ampla
__4. construirD. senar
__5. DonarE. parar
__6. estretaF. difícil
__7. fàcilG. oberta
__8. masculíH. trist
__9. parellI. femení
__10. tancadaJ. destruir
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.