CM2022-A6
1.En Nil obre l’aixeta del lavabo i observa que calen 3 segons 
per omplir un recipient de 0,2 litres. Quina quantitat d’aigua 
sortirà de l’aixeta durant 60 segons?
4 litres
6 litres
12 litres
60 litres
2.A l’aixeta de la cuina, hi ha instal·lada un peça anomenada airejador. En Nil ha comprovat que permet disminuir el volum d’aigua que surt per l’aixeta, de 10 litres per minut a 7 litres per minut. Aquesta disminució, expressada en percentatge, és un...
3 %
10 %
30 %
42 %
3.A casa d’en Nil hi ha una aixeta que, si no es tancacorrectament, perd una gota cada segon. 
Suposant que 4 gotes equivalen a 1 ml, quants litres deixa sortir al cap de 24 hores?
4,6 litres
21,6 litres
24,4 litres
86,4 litres
4.La Fàtima ha de fer un experiment per estudiar el fenomen físic de l’evaporació de l’aigua.Omple dos gots d’aigua i els situa un a l’interior i l’altre a l’exterior de casa seva. Durant els dies següents, cada dia a la mateixa hora, mesura l’alçada del líquid a cada got.(L’alçada de l’aigua va disminuint a causa de l’evaporació)A partir de les dades recollides elabora el gràfic següent:
Quan s’observa una major disminució de l’aigua en el got a l’exterior?
Durant les primeres 24 hores
Entre les 24 hores i les 48 hores
Entre les 48 hores i les 72 hores
Entre les 72 hores i les 96 hores
5.Si l’evaporació de l’aigua en el got a l’interior continua amb el mateix ritme observat, 
quants dies han de passar perquè s’evapori tota l’aigua d’aquest got?
9 dies
10 dies
11 dies
12 dies
6.Si A és l’alçada de l’aigua dins el got a l’interior en mil·límetres i D el nombre de dies 
transcorreguts, quina és l’expressió que relaciona les dues variables?
A = 50 – 5D
A = 5 – 50D
A = 50D – 5
A = 5D – 50
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.