CM2021-A3
1. Aproximadament, quin percentatge de partides guanya quan juga amb peces negres?
ACTIVITAT 3: ESCACS
En una partida d’escacs hi ha tres resultats possibles: victòria de les peces blanques,victòria de les peces negres o bé taules.
Els diagrames següents mostren els resultats de totes les partides oficials del campiódel món d’escacs Magnus Carlsen:
a. 10 %
b. 30 %
c. 50 %
d. 70 %
ACTIVITAT 3: ESCACS
2. Quina de les afirmacions següents és certa?
a. Quan juga amb blanques obté més taules que victòries.
b. Quan juga amb negres obté menys taules que victòries.
c. Guanya més partides quan juga amb blanques que amb negres.
d. Guanya més partides quan juga amb negres que amb blanques.
Volem introduir aquestes dades a l’ordinador per dibuixar un diagrama de sectors. 
El sector corresponent a les victòries mesurarà més de 180º?

Raona i justifica la resposta fent els càlculs necessaris.
ACTIVITAT 3: ESCACS
3. La taula següent mostra el resultat de totes les partides oficials d’un jugador d’escacs.
El sector corresponent a les victòries mesurarà          º
a. Si
b. No
ACTIVITAT 3: ESCACS
En els torneigs d’escacs habitualment s’utilitza el sistema de puntuació següent:
La Carla ha participat en un torneig. El gràfic següent mostra l’evolució dels punts que ha 
aconseguit després de 8 partides.
4. Quantes taules ha fet la Carla després de les 8 partides?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
ACTIVITAT 3: ESCACS
5. Si V és el nombre de victòries, T el nombre de taules i D el nombre de derrotes, quinaexpressió algebraica permet calcular els punts acumulats per un jugador?
a. V + T
b. V + 0,5T
c. V + 0,5T − D
d. V + T − D
ACTIVITAT 3: ESCACS
6. Quin d’aquests gràfics correspon a un jugador que, després de jugar 4 partides, no n’ha perdut cap?
a.
b.
c.
d.
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.