Problema invers II
Calcula:
8
5
de x = 295
x =
Calcula:
5
2
de x = 66
x =
Calcula:
7
3
de x = 111
x =
Calcula:
6
5
de x = 240
x =
Calcula:
5
4
de x = 304
x =
Calcula:
7
4
de x = 304
x =
Calcula:
9
2
de x = 134
x =
Calcula:
4
1
de x = 84
x =
Calcula:
7
5
de x = 455
x =
Calcula:
3
2
de x = 430
x =
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.