Operacions amb fraccions - 01
Operaciona amb fraccions
Completa els espais
Completa els espais
Completa els espais
Completa els espais
Completa els espais
=       -        -         =
Completa els espais
18
=          =        =
Completa els espais
·
Simplifica
=          =        =
Completa els espais
·
Simplifica
=          =       
Completa els espais
·
=          =        =
Completa els espais
·
Simplifica
Fes l'operació següent:
Fes l'operació següent:
15
Fes l'operació següent:
15
6
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.