2nESO_T3: Potències
No cal escriure el signe + quan el valor sigui positiu
        Tema 3: 
Potències  i arrels.      AVALUACIÓ 
Completa:
El que ens indica quin és el nombre que es multiplica diverses vegades s'anomena                   mentre que 
l'altre component,                     ,ens diu quantes vegades ho fa.
Una potència està formada per dos nombres. Un és diu               i l'altre            
an
Escriu el resultat:
41 =                                      (2/3)2 = 
(-5)0 =                                  (-3)3
(-2)1 =                                   03 =
30 =                                      105=
Desenvolupa aquestes potències i calcula:
42 =               =                        
(-5)2 =                      =                        
53 =                      =                 
(-4/3)3=                                        =                  
Completa
Recorda:
72·7(-7)2·(-7)
am·an
Completa
Recorda:
3: 3(-5): (-5)
am:an
Completa
Recorda:
(45)((-7)3)
(am)n
Completa
Recorda:
(3 · 6)2 =    (-3 · 5)3  =  
(a·b)n
Expressa el resultat en forma d'una sola potència: 
(-5)2 · (-5)3
4: 43 · 33·3
Expressa el resultat en forma d'una sola potència: 
(3 · 33)
106 : 106 =      = 
((-11)3)
Ompliu els espais:
3·(-2)+ 5·(1 - 22) + 2: 2+ 6·(-5) =

=3·(       )+5·(        ) + 2     + (        ) = 

=            15  +                     =
Ompliu els espais:
-3·(42 - 10)+5·(-3) - (3 - 22) = 
= -3·(        -10) + (       ) - (3 -      ) =
= -3·           15 - (      ) 
= -         -       +      =   
Ompliu els espais:
22·(-2)3 + 45 : (-9) + 5: 25  =
             5 +        = 
Ompliu els espais per tal que la igualtat sigui certa:
a)  (-4)3 ·(-4)     = (-4)8
b) 14 :       4 = 74 
c) (3    )5= 310 
d) (-2)4 : (-2)3 = (-2)      =  
Ompliu els espais per tal que la igualtat sigui certa:
a)  (4/2) ·(      )    = 210
b) -32  : (      )       = (-2)2 
c) (-5)2 ·(-5)      = (-5)6 
d) [(-2)   ]3 : (-2)11 = -2     
Indica en forma de potència única aquestes expressions
 i calcula:
Resol, expressant el resultat en forma de potència
Un camió transporta 24 palets. Cada palet porta
24 caixes de suquets que contenen 24 paquets
amb 24 unitats cadascun. Quants suquets hi ha en total?
En total hi ha                 suquets.
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.