Organització d'Espanya
 • 1. Quina comunitat autònoma d'Espanya té dues províncies i no és costanera?
A) Extremadura
B) Castella-la Manxa
C) País Basc
D) Navarra
E) Galícia
 • 2. Quantes províncies té Espanya?
A) 47
B) 45
C) 17
D) 50
 • 3. Quantes províncies insulars té Espanya?
A) 2
B) 3
C) 11
D) 10
 • 4. Quantes comunitats autònomes té Espanya?
A) 40
B) 17
C) 15
D) 50
 • 5. Ceuta és una
A) província insular
B) comunitat autònoma
C) província
D) ciutat autònoma
 • 6. Com s'anomena la llei principal d'una comunitat autònoma?
A) estatut d'autonomia
B) cabildo
C) llei general
D) consell
 • 7. L'òrgan de govern de cada illa de les Canàries s'anomena
A) consell
B) diputació
C) cabildo
D) ajuntament
 • 8. On es troben Ceuta i Melilla?
A) al Nord d'Espanya
B) Al Sud d'Espanya
C) Al nord d'Àfrica
D) A les illes Balears
 • 9. Una província està formada per
A) unes quantes illes
B) una agrupació de municipis
C) més d'una comunitat autònoma
D) més de tres municipis
 • 10. Els municipis estan gobernats per
A) un consell
B) un cabildo
C) un ajuntament
D) una diputació
 • 11. Quins són els poders de l'estat?
A) Religiós, judicial, constitucinal
B) legislatiu, judicial i parlamentari
C) parlamentari, constitucional, executiu i judicial
D) legislatiu,executiu i judicial
 • 12. Què significa que Espanya és un estat democràtic?
A) Tots els ciutadans tenen els mateixos drets i deures, som iguals davant la llei .El poble té el poder mitjançant el vot.
B) Tots els ciutadans tenen els mateixos drets i deures, som iguals davant la llei .Els partits polítics tenen el poder.
C) A un estat democràtic tothom té drets i deures encara que no d'igual manera.
 • 13. Què és una comunitat autònoma?
A) És cada una de les divisions del territori europeu amb diferents normes, lleis, llengües i tradicions
B) És el conjunt de totes les províncies del territori espanyol
C) És cada una de les divisions del territori espanyol amb diferents normes, lleis, llengües i tradicions.
 • 14. Què és la constitució espanyola?
A) És la llei més important on es defineix el sistema de govern, el nombre de comunitats autònomes i les funcions principals del rei.
B) La llei aprovada al 1978 on es defineixen els poders democràtics de l'estat espanyol.
C) Llei aprovada al 1978 on es va sol.licitar l'entrada a la unió europea
 • 15. Tots els països de la unió europea utilitzen la mateixa moneda, l'euro?
A) No, només uns quants.
B) No, només la majoria.
C) Sí, és obligatori.
 • 16. Quins partits polítics governen Espanya en aquests moments?
A) PSOE - CIUTADANS
B) PSOE - UNIDES PODEM
C) UNIDES PODEM - CIUTADANS
D) PSOE - PP
 • 17. Quins aventatges té ser membre de la Unió Europea?
A) Poder utilitzar l'euro a tots el països de la UE
B) Poder utilitzar alguns dels drets i aprofitarse de les lleis més importants de la UE
C) Poder gaudir gairebé dels mateixos drets dels ciutadans de qualsevol país el món
D) Utilitzar la mateixa moneda, tenir una ganatia de qualitat de producte, comprar/vendre productes de qualsevol país de la UEsense pagar imposts...
 • 18. L'òrgan que governa cada una de les nostres illes s'anomena
A) Diputació
B) Cabildo
C) Consell
D) Ajuntament
 • 19. Quina d'aquestes comunitats autònomes no és uniprovincial (formada per una sola província)
A) Múrcia
B) Illes Canàries
C) Illes Balears
D) Cantàbria
E) Navarra
 • 20. Quina d'aquests comunitats autònomes no té costa?
A) Múrcia
B) Euskadi
C) Astúries
D) La Rioja
E) Cantàbria
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.