UNITATS RELLEU CATALUNYA 2
C
B
A
Quina d'aquestes és el 
Delta de l'Ebre?
D
D
Quina d'aquestes és el Cap 
de Creus?
C
B
D
C
B
Quina d'aquestes és el 
Pirineu?
A
B
C
Quina d'aquestes és la 
Serralada Litoral?
D
A
D
B
Quina d'aquestes és la 
Depressió Central?
C
A
D
B
C
Quina d'aquestes és la Plana 
de l'Empordà?
A
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.