Unitats de capacitat
  • 1. 45,3 dal quants dl són?
  • 2. 125 dl quants hl són?
  • 3. 0,8 kl quants l són?
  • 4. 42 dl quants ml són?
  • 5. 1.265 cl quants hl són?
  • 6. 9,8 hl quants dl són?
  • 7. 67,5 ml quants cl són?
  • 8. Per passar de dl a hl he de...
  • 9. Per passar de dal a cl he de...
  • 10. Per passar de hl a dl he de...
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.