Accentuació 02
 • 1. arbre
 • 2. Ingrid
 • 3. casa
 • 4. porta
 • 5. album
 • 6. examen
 • 7. examens
 • 8. cadira
 • 9. cantavem
 • 10. ballavem
 • 11. fusta
 • 12. telefon
 • 13. anavem
 • 14. piscina
 • 15. carro
 • 16. esfera
 • 17. planol
 • 18. armari
 • 19. marxavem
 • 20. ritme
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.