Materials_Preavaluació 2n ESO
__1. Conductivitat elèctricaA. Propietats físiques
__2. Conductivitat tèrmicaB. Propietats físiques
__3. DensitatC. Propietats físiques
__4. DilatacióD. Propietats físiques
__5. DuresaE. Propietats físiques
__6. ElasticitatF. Propietats mecàniques
__7. FragilitatG. Propietats mecàniques
__8. FusibilitatH. Propietats mecàniques
__9. PlasticitatI. Propietats mecàniques
__10. ResistènciaJ. Propietats mecàniques
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.