Plantejament Equacions Primer Grau I
1.- Troba tres nombres imparells consecutius tals
que la seva suma sigui 117.
 37 39 i 41
 15 17 i 19
 27 29 i 31
 17 19 i 21
2.- He pagat 14,30€ per un boligraf, un quader i una
carpeta. Si el preu de la carpeta és 5 vegades el del
quadern i aquest costa el doble que el boligra, quin
és el preu de cada article? 
Bolígraf=2,1 €; Quadern=3,2 €,Carpeta=10 €.
Bolígraf=1,1 €; Quadern=2,2 €,Carpeta=11 €.
Bolígraf=11 €; Quadern=22 €,Carpeta=11 €.
Bolígraf=1,1 €; Quadern=4,2 €,Carpeta=11 €.
3.- El preu d'unes sabates ha pujat un 15% al
desembre i ha baixat un 20% al gener. D'aquesta
 manera, el preu inicial ha disminuit en 6,96€. Quin
era el preu inicial?
Preu inicial 89
Preu inicial 77
Preu inicial 17
Preu inicial 87
4.- Dels diners d'un compte bancari en retiram 1/7;
ingresem després 2/15 del que va quedar i encara
falten 12€ per tenir la quantitat inicial. Quants de
diners hi havia en el compte?
320 € hi havia
520 € hi havia
420 € hi havia
620 € hi havia
5.- Calcula quants litres d'oli de pinyolada d'1,6€/l
hem d'afegir a un bidó que conté 60l d'oli d'oliva de
2,8€/l per obtenir una mescla de 2,5€/l
Tenim que afegir 20 litres
Tenim que afegir 25 litres
Tenim que afegir 30 litres
Tenim que afegir 35 litres
6.- En mesclar 30Kgr. de pintura amb 50Kg  d'una
altra de qualitat inferior, obtenim una mescla a
3,30€/kg. si el preu de la pintura barata é la meitat
que el de l'altra, quin és el preu del quilo de cada
classe de pintura?
Pintura cara val 5,8 €/kg, y la  barata, 2,4 €/kg.
Pintura cara val 3,8 €/kg, y la  barata, 1,4 €/kg.
Pintura cara val 5,8 €/kg, y la  barata, 3,4 €/kg.
Pintura cara val 4,8 €/kg, y la  barata, 2,4 €/kg.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.