ENTERS.3(sumes i restes)
 • 1. (-8)+(-7)=
 • 2. (-5)-(-5)=
 • 3. (+9)+(-7)=
 • 4. (-9)+(+4)=
 • 5. (-3)+(+9)=
 • 6. (-13)-(-4)=
 • 7. (-9)+(+4)=
 • 8. (-4)+(-7)=
 • 9. (+6)-(+7)=
 • 10. (+6)+(-4)=
 • 11. +7+(-6)=
 • 12. +9-(+5)=
 • 13. +7-(-4)=
 • 14. +7+(-9)=
 • 15. (+8)-(+6)=
 • 16. (-4)+(-6)=
 • 17. -8-(+5)=
 • 18. -4-(-6)=
 • 19. -7-(-3)=
 • 20. -4-(-1)=
 • 21. (-9)+7=
 • 22. (-8)-7=
 • 23. (-1)-(-1)=
 • 24. -1+(-1)=
 • 25. (-4)-(+4)=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.