Límits2
Calculeu el següent límit
=
-4
0
4
3
Calculeu el següent límit
=
Calculeu el següent límit
=
-20
20
-40
40
Calculeu el següent límit
=
Calculeu el següent límit
=
Calculeu el següent límit
=
Calculeu el següent límit
=
Calculeu el següent límit
=
Calculeu el següent límit
=
Calculeu el següent límit
=
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.