Combinatòria
 • 1. Quantes paraules diferents de 6 lletres, tenguin sentit o no, es poden formar amb les lletres de la paraula ESTRUMBOL?
A) 15120
B) 181440
C) 531441
D) 362880
E) 387420489
 • 2. Quantes en podrem formar si afegim la condició de no repetir lletres?
A) 531441
B) 15120
C) 720
D) 60480
E) 46656
 • 3. En el darrer cas, quantes comencen per "BOT" ?
A) 360
B) 729
C) 504
D) 120
E) 216
 • 4. Quantes paraules de 5, o menys, lletres diferents podem formar amb les lletres de la paraula "MOLINET" ?
A) 1120
B) 3619
C) 2401
D) 2520
E) 360
 • 5. Quantes comencen per "NET" ?
A) 21
B) 17
C) 12
D) 16
E) 6
 • 6. Quantes apostes hauríem de fer per estar segurs d'encertar el "PLENO AL QUINZE" en les quineles de futbol?
A) 3375
B) 1,3076·1012
C) 2730
D) 14348907
E) 2184
 • 7. Calcula quants de números cap-i-cua de 5 xifres hi ha
A) 900
B) 120
C) 720
D) 1000
E) 3125
 • 8. A una classe de 30 alumnes, quantes maneres diferentes d'escollir delegat i subdelegat hi ha?
A) 60
B) 870
C) 812
D) 900
E) 435
 • 9. Els vaixells d'un país utilitzen el següents codi de banderetes: les senyals consten de 3 banderes diferents penjades del pal més alt; en total existeixen 10 banderetes diferents. Quantes senyals diferents es poden fer amb aquest codi?
A) 120
B) 6
C) 720
D) 1000
E) 59049
 • 10. A un examen de 12 preguntes els estudiants n'han de triar 8. De quantes maneres diferentes ho poden fer?
A) 20736
B) 11880
C) 1320
D) 495
E) 19958400
 • 11. Una expedició de quatre escaladors havia de fer una escalada de 12000 metres. Per repartir esforços varen decidir combinar totes les cordades possibles i repertir el trajecte entre totes elles. Quina distància va recórrer cada cordada?
A) 125
B) 3000
C) 250
D) 46,875
E) 500
 • 12. Quantes paraules de 5 lletres, tenguin sentit o no, podem formar només amb les vocals?
A) 7893600
B) 3125
C) 6525
D) 11881376
E) 120
 • 13. Quants nombres parells de 5 xifres comencen per 5 o 6, i acaben en 3?
A) 5000 i 0
B) 10000 i 5000
C) 10000 i 0
D) 45000 i 0
E) 45000 i 5000
 • 14. Calcula quants nombres de cinc xifres hi ha tals que no comencin per 1 i no contenguin cap 2.
A) 39366
B) 21168
C) 4374
D) 39366
E) 45927
 • 15. En una xarxa informàtica l’accés ve controlat mitjançant una contrasenya formada per tres lletres diferents (de 26 possibles), seguides de tres dígits (de 0 a 9) què sí poden ser iguals. Calcula quantes contrasenyes diferents poden existir
A) 17576000
B) 11232000
C) 16600
D) 15600000
E) 18576
 • 16. Quants nombres de 3 xifres es poden formar amb les xifres parelles'
A) 64
B) 625
C) 125
D) 128
E) 60
 • 17. Tenim 10 aliments i els volem combinar de 2 en 2 per trobar la millor co. Quantes en podrem fer?mbinació
A) 20
B) 45
C) 435
D) 100
E) 90
 • 18. Volem fer una exposició de quadres, tenim 5 quadres diferents i els volem posar tots en línia en una mateixa paret. De quantes formes es poden col·locar?
A) 1
B) 20
C) 120
D) 25
E) Cap de les anteriors
 • 19. De quantes maneres poden quedar classificats els 12 participants d'un campionat de tir amb arc?
A) 132
B) 1320
C) 11880
D) 479001600
E) 362800
 • 20. Quantes butlletes hem d'omplir per assegurar que encertarem els tres primers classificats en una cursa de set cavalls.?
A) 210
B) 18
C) cap de les anteriors
D) 343
E) 823543
 • 21. Amb tres vocals i tres consonants, quantes paraules de sis lletres es poden formar amb la condició de que no figurin dues consonants seguides? (considereu 5 vocals i 20 consonants)
A) no es pot calcular
B) 6900
C) 8125
D) 1641600
E) 100
 • 22. La professora de Català presenta 8 novel·les diferents de les que se'n han de triar 3 per llegir-les. Quantes opcions tens?
A) Cap de les anteriors
B) 40320
C) 512
D) 336
E) 56
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.