Taula del 4 (aparellar)
__1. 4x1A. 8
__2. 4x2B. 12
__3. 4x3C. 4
__4. 4x4D. 16
__5. 4x5E. 20
__6. 4x6F. 40
__7. 4x7G. 24
__8. 4x8H. 28
__9. 4x9I. 32
__10. 4x10J. 36
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.