Fundada l'ONU
 • 1. Quan es van fundar les Nacions Unides?
A) 1939
B) 1965
C) 1957
D) 1945
 • 2. On es troba la seu de les Nacions Unides?
A) París
B) Nova York
C) Tòquio
D) Ginebra
 • 3. Quants idiomes oficials té les Nacions Unides?
A) 8
B) 3
C) 5
D) 6
 • 4. Quina ciutat va acollir la conferència fundacional de les Nacions Unides el 1945?
A) Berlín
B) Londres
C) San Francisco
D) Roma
 • 5. Qui va ser el primer secretari general de les Nacions Unides?
A) Kofi Annan
B) Ban Ki-moon
C) Trygve Lie
D) Dag Hammarskjöld
 • 6. De què és el principal responsable del Consell de Seguretat de l'ONU?
A) Programes de benestar social
B) Defensa dels drets humans
C) Mantenir la pau i la seguretat internacionals
D) Foment del desenvolupament econòmic
 • 7. Qui té el poder de vetar les decisions del Consell de Seguretat de l'ONU?
A) Secretari general
B) Assemblea General
C) President del Consell de Seguretat
D) Membres permanents
 • 8. Quin país no és membre permanent del Consell de Seguretat de l'ONU?
A) Rússia
B) Alemanya
C) Estats Units
D) Xina
 • 9. Quants membres no permanents hi ha al Consell de Seguretat de l'ONU?
A) 15
B) 10
C) 5
D) 20
 • 10. Quin és l'objectiu del Consell Econòmic i Social de l'ONU?
A) Promoure la cooperació econòmica i social internacional
B) Regular el comerç mundial
C) Coordinar aliances militars
D) Fer complir el dret internacional
 • 11. Quina agència de les Nacions Unides és responsable de l'ajuda alimentària i el desenvolupament agrícola?
A) UNESCO
B) FAO
C) OMS
D) OIT
 • 12. Quin òrgan de les Nacions Unides està format per tots els estats membres i cadascun té un vot?
A) Assemblea General
B) Secretaria
C) Consell de Seguretat
D) Cort Internacional de Justícia
 • 13. Quina agència de les Nacions Unides es dedica a la promoció i protecció dels drets dels infants?
A) PNUD
B) UNICEF
C) ACNUR
D) PMA
 • 14. Quina agència de l'ONU és la responsable de coordinar les respostes internacionals a les crisis de refugiats?
A) OMS
B) UNICEF
C) ACNUR
D) UNESCO
 • 15. Quina agència de l'ONU se centra en els drets laborals i dels treballadors?
A) FMI
B) PNUMA
C) OIT
D) ITU
 • 16. Quan se celebra anualment el Dia de les Nacions Unides?
A) 24 d'octubre
B) 4 de juliol
C) 31 de desembre
D) 1 de gener
 • 17. Quin país va acollir la signatura de la Carta de les Nacions Unides el 1945?
A) Brasil
B) França
C) Estats Units
D) Xina
 • 18. Què signifiquen les sigles "UNESCO"?
A) Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura
B) Unió de Nacions per a l'Organització Econòmica, Social i Cultural
C) Coalició Científica Ambiental de les Nacions Unides
D) Xarxa Universal de Centres Educatius i Científics
 • 19. Quina agència de les Nacions Unides és responsable dels problemes de salut global i del control de malalties?
A) UNICEF
B) PMA
C) FAO
D) OMS
 • 20. Quin és el principal fòrum de l'ONU per abordar qüestions de pau i seguretat?
A) Assemblea General
B) Consell Econòmic i Social
C) Secretari general
D) Consell de Seguretat
 • 21. Quina agència de les Nacions Unides se centra en la preservació del patrimoni cultural i la promoció de la diversitat cultural?
A) OIT
B) ACNUR
C) UNESCO
D) OMS
 • 22. Què signifiquen les sigles "PMA"?
A) Producció mundial d'aliments
B) Programa d'acollida de dones
C) Programa Mundial d'Aliments
D) Fons Mundial per la Pau
 • 23. Quin país és l'amfitrió de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI), una agència especialitzada de l'ONU?
A) Alemanya
B) Brasil
C) Canadà
D) Regne Unit
 • 24. Quants estats membres hi ha a les Nacions Unides?
A) 150
B) 175
C) 210
D) 193
 • 25. On es desenvolupen la majoria de les operacions de manteniment de la pau de l'ONU?
A) Àfrica
B) Sud Amèrica
C) Europa
D) Àsia
 • 26. Quin any va ser declarat per les Nacions Unides com a Any Internacional del Bosc?
A) 2015
B) 2020
C) 2005
D) 2011
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.