ProbabilitatPropietats
Propietats de la probabilitat
{
P(         )=P(A)-P(         )
P(         )=P(B)-P(         )
A
A    B
B    A
A    B
A    B
B    A
B
A    B
A    B
P(     )=0
P(     )=1
P(A)=1-P(A)
P(A    B)=P(A)+P(B)-P(A    B)
P(A/B)=
P(A     B)
P(B)
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
Dels successos A i B sabem que P(A)=0'48, P(B)=0'36i P(A    B)=0'25. Calculeu amb dues xifres decimals:
P(A     B)=
P(A     B)=
P(A    B)=
P(B/A)=
Dels successos A i B sabem que P(A)=0'37, P(B)=0'51i P(A    B)=0'77. Calculeu amb dues xifres decimals:
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
P(A    B)=
P(B     A)=
P(A     B)=
P(B/A)=
Dels successos independents A i B sabem que P(A)=0'37, P(B)=0'51 i P(A    B)=0'152. Calculeu amb dues xifres decimals:
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
P(B)=
P(A     B)=
P(A     B)=
P(A/B)=
Dels successos incompatibles A i B sabem que P(A)=0'29i P(B)=0'31. Calculeu amb dues xifres decimals:
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
P(A     B)=
P(A     B)=
P(A/B)=
P(A    B)=
Dels successos incompatibles A i B sabem que P(A)=0'28i P(A    B)=0'54. Calculeu amb dues xifres decimals:
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
P(A     B)=
P(B)=
P(B/A)=
P(A    B)=
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
Dels successos independents A i B sabem que P(A)=0'37i P(B)=0'56. Calculeu amb dues xifres decimals:
P(A/B)=
P(A     B)=
P(A    B)=
P(A     B)=
Dels successos A i B sabem que P(A)=0'4, P(B)=0'25i P(A    B)=0'15. Calculeu amb dues xifres decimals:
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
P(A     B)=
P(A     B)=
P(A     B)=
P(B/A)=
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
Dels successos A i B sabem que P(A)=0'38, P(B)=0'19i P(A    B)=0'14. Calculeu amb dues xifres decimals:
P(A     B)=
P(A     B)=
P(A    B)=
P(B/A)=
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
Dels successos A i B sabem que P(A)=0'25, P(B)=0'35i P(A    B)=0'46. Calculeu amb dues xifres decimals:
P(A    B)=
P(B     A)=
P(A     B)=
P(B/A)=
Decimals de la forma 0'.. (la coma dalt).
No arredoniu i si la segona xifra decimal és 0, no la poseu.
Dels successos independents A i B sabem que P(A)=0'25 i P(A    B)=0'04. Calculeu amb dues xifres decimals:
P(B)=
P(A     B)=
P(A    B)=
P(A/B)=
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.