Recuperació.4
 • 1. -8+(+9)-(-4)=
 • 2. -8+(-2)·(-2)-(-3)=
 • 3. (-6)·(-4):(-3)-7·(+3)=
 • 4. (-3)·(+3)-(-7)·(-9)=
 • 5. -6·(+3)+(-3)·(-4)=
 • 6. (-2)·(-2)·(-2)·(-2)-(-3)·(-3)·(-3)=
 • 7. (-3)·(+2)·(+2)+(-3)·(-3)·(-3)=
 • 8. (-2)·(-2)·(-2)·(-2)·(-2)+(-3)·(-3)=
 • 9. (-5)·(-5)+(+6)·(+6)-(-7)·(-7)=
 • 10. (-2)·(-2)·(-2)+(-3)·(-3)·(-3)·(-3)=
 • 11. -8+(-3)·(-4)=
 • 12. -9-(-7)·(-7)=
 • 13. -7+(-9)-7=
 • 14. -9+(-8):(-2)·(-7)=
 • 15. (-5)+(-6)·(-6):(+2)=
 • 16. -4+(-3)·(+5)-(-4):(-2)=
 • 17. 7-(+6)·(-5)=
 • 18. 9-(-8):(-2)=
 • 19. -7+5·(-3)=
 • 20. -6+(-3)·(-3)·(-3)·(-3)=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.