Teorema de thales
26
El valor de x es
x
14
91
El valor de x es 
16
12
x
m1
9
m1 || m2
m2
El valor de x es 
18
6
6
x
El valor de x es
26
24
26
x
 El valor de x es
x
5
9,1
6,5
El valor de x es
0,81
1,65
5,4
x
El valor de x es
x
13
12
24
El valor de x es
24
12
x
20
El valor de  x  es
6
α
x
15
α
9
El valor de x  es
12
x
10
8
20
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.