Cangur ent 5 15 2A
PROBLEMES CANGUR 2015
1. Quin és el més gran d’aquests nombres?
A) 200 − 3 
C) 200 + 3
B) 20 × 3 
D) 200 × 3
E) 20 + 3
2. Quina d’aquestes figures no és un triangle?
A)
B)
C)
D)
E)
3. A l’Elisabet li agrada calcular la suma de les xifres que    veu en el seu rellotge digital (per exemple, si el rellotge    mostra 14:43, aleshores l’Elisabet obté 12).     Quin és el valor més gran que pot obtenir?
A) 24
B) 36
E) Una altra resposta
C) 19
D) 25
A) 26
4. Quants maons s’han tret de la paret representada 
    a la figura?
B) 32
C) 36
D) 40
E) 42
A) 25
5. Si en Gerard omple correctament la taula de multiplicar
   que mostra la figura, quants resultats diferents obté?
B) 20
C) 15
D) 14
E) 10
A) 0
6. En Pepet va plantar 8 aglans i de cada aglà, excepte de
    dos, va nèixer un roure.     Dels roures nascuts, tots menys dos ja tenen aglans.     Tanmateix només un ha produït aglans amb bon gust.     Quants roures amb aglans amb mal gust hi ha?
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.