Recuperació d'estadística
Examen d'estadística
Hem consultat als 26 alumnes la quantitat de monedes
que tenen a la butxaca (sense tenir en compte el seu valor).
Completa la taula de freqüències
xi
hi
fi
0,04
Hem consultat als 26 alumnes la quantitat de monedes
que tenen a la butxaca (sense tenir en compte el seu valor).
Completa la taula de freqüències
xi
hi
fi
0,12
Hem consultat als 26 alumnes la quantitat de monedes
que tenen a la butxaca (sense tenir en compte el seu valor).
Completa la taula de freqüències
xi
hi
fi
0,19
Amb les dades de la taula anterior (pots anar enrera per veure-les) calcula:
Atenció: escriu els resultats aproximant a les centèssimes.
mitjana aritmètica =
mediana = 
desviació típica =
Amb les dades de la taula anterior (pots anar enrera per veure-les) calcula:Atenció: escriu els resultats aproximant a les centèssimes,i els decimals amb una coma (exemple  3,28)
mitjana aritmètica =
mediana = 
desviació típica =
Amb les dades de la taula anterior (pots anar enrera per veure-les) calcula:
Atenció: escriu els resultats aproximant a les centèssimes.
mitjana aritmètica =
mediana = 
desviació típica =
Nombre de vendes de peces de roba masculina
Quin % d'homes utilitza una talla més petita que una m?
(resposta sense decimals)
I la segona talla més 
venuda?
Quina és la moda?
Nombre de vendes de peces de roba masculina
Quin % d'homes utilitza una talla més gran que una m?
(resposta sense decimals)
I la talla més venuda?
Quina és la mediana?
Nombre de vendes de peces de roba masculina
Quin % d'homes utilitza una talla L?
(resposta sense decimals)
I la talla menys venuda?
Quina és la moda?
diagrama de sectors
?
diagrama de barres
?
Identifica el gràfic
polígon de freqüències
?
histograma
?
diagrama de sectors
?
diagrama de barres
?
Identifica el gràfic
polígon de freqüències
?
histograma
?
diagrama de sectors
?
diagrama de barres
?
Identifica el gràfic
polígon de freqüències
?
histograma
?
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.