001_Enteros 1
 • 1. -2+4
 • 2. -6-10
 • 3. -10+15
 • 4. -15-25
 • 5. -30+80
 • 6. -12+4
 • 7. 12-15
 • 8. -17+14
 • 9. 45-60
 • 10. 30-12
 • 11. 19-3-10
 • 12. -7-4+7
 • 13. -7-3+10
 • 14. -5+5-12
 • 15. -2-7+8-4
 • 16. -15+6-4+9
 • 17. -13-7-9+30
 • 18. 16-25+9-32+16
 • 19. 50-75+25+28+2-61
 • 20. -103-204+7+150+200
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.