Operacions amb enters - 01
Operacions amb 
nombres enters
 Calcula:
a)  -15 +  3 =
b)  -4+ (-13) =
c)  -5 - (-4) =

no cal escriure  escriu el signe + pels valors positius
 Calcula:
d)  16 - 22 =
e)  -25 + 13 =
f)  27 -3  - (-12)  =
no cal escriure el signe + pels valors positius
 Calcula:
a)  -5 · 3 =
b)  -4 · (-13) =
c)  -5 · (-4) =

no cal escriure el signe + pels valors positius
 Calcula:
d)  16 : (-8) =
e)  -25 : 5 =
f)  -27 : (-3)  =
no cal escriure el signe + pels valors positius
als cercles posa el signe + o -als rectangles números
Completa:
16
als cercles posa el signe + o -als rectangles el número 
Completa:
15
als cercles posa el signe + o -als rectangles el número 
 Completa:
+
1
4
·    (-3)
als cercles posa el signe + o -als rectangles el número 
 Opera:
 Calcula:
a)  -5 + 12 - 3 =
b)  -4+ (-3) - (-2) =
c)  5 + (-4)·( - 3) =
d)  -14 : (-2) + (-12) : (-3) =
e)  -25 + 3·(-2) - 3·(-2) =
f)  -24 : (-3) - (-2) + 5 · (-2) =
no cal escriure el signe + pels valors positius
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.