Imatges i antiimatges de funcions
 • 1. Si tenim la funció y=f(x)=x²-3x+1, troba la imatge de 5.
 • 2. Si tenim la funció y=f(x)=3x+7, troba la antiimatge de 10.
 • 3. Si tenim la funció y=f(x)=(x²-3)/(x+2), troba la imatge de -3.
 • 4. Si tenim la funció y=f(x)=x2+7, troba l'antiimatge positiva de 16.
 • 5. Si tenim la funció y=f(x)=(x²-4)/(x+2), troba la imatge de 2.
 • 6. Si tenim la funció y=f(x)=(x²-4)/(x+2), troba la imatge de -2.
 • 7. Si tenim la funció y=f(x)=(x²-2)/(x+2), troba la imatge de -2.
A) No existeix
B) 4
C) -4
 • 8. Si tenim la funció y=f(x)=cos 2x, troba la imatge de Pi/6.
 • 9. Si tenim la funció y=f(x)=2·sin x, troba l'antiimatge de l'arrel quadrada de 2.
A) 2Pi/5
B) Pi/4
C) Pi/2
 • 10. Si tenim la funció y=f(x)=1-sin2x, troba la imatge de Pi/6.
 • 11. Si tenim la funció y=f(x)=2sinxcosx , troba la imatge de Pi/4.
 • 12. Si tenim la funció y=f(x)=log x, troba la imatge de 1.
 • 13. Si tenim la funció y=f(x)=log x, troba la imatge de 1000.
 • 14. Si tenim la funció y=f(x)=log x, troba la imatge de l'arrel quadrada de 10.
 • 15. Si tenim la funció y=f(x)=2·log x, troba l'antiimatge de 4.
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.