Vives. BAT1. T1 (I) Classificació de nombres
-314
 Real però no racional (irracional)
 Enter però no natural
No és real
 Natural
 Racional però no enter
2,1223334444...
 Natural
 Enter però no natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
No és real
-3.16666....
 Natural
 Enter però no natural
Racional però no enter
No és real
 Real però no racional (irracional)
√81
 Enter però no natural
 Racional però no enter
Natural
 Real però no racional (irracional)
No és real
 Natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
No és real
 Enter però no natural
-6
2
 Natural
 Enter però no natural
 Real però no racional (irracional)
No és real
Racional però no enter
-16
6
 Natural
 Enter però no natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
No és real
√8
 Natural
 Enter però no natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
No és real
-√8
 Enter però no natural
Natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
 No és real
√-8
 Natural
 Enter però no natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
No és real
e3
 Natural
 Enter però no natural
 Real però no racional (irracional)
No és real
Racional però no enter
0,12345
 Natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
No és real
 Enter però no natural
(-7)113
 Natural
 Enter però no natural
No és real
Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
36
25
 Enter però no natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
Natural
No és real
1000
 Enter però no natural
Natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
 No és real
-2
0
 Natural
 Racional però no enter
 Real però no racional (irracional)
No és real
 Enter però no natural
0
-2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.