AA E1T01-3.2 Problemes vàries operacions
En un autobús hi ha 65 persones. 
A la primera parada en pugen 14 més, i en baixen 28. 
A la segona hi pugen 15 persones. 
Quantes persones continuen a dins de l’autobús?
76 persones
68 persones
90 persones
 66 Persones 
RESPOSTES
Ordena de més antic a més modern els tres cotxes
pensant amb la matrícula:

1.

2.

3.
9999 HXT
?
1002 HZA
?
3333AHG
?
Quina distància hi ha entre Bilbao i Sant Sebastià?
107 Km
228 Km
121 Km
335 Km
25 – (22 + 3)
?
25 + (22 – 3) 
?
25-(22-3)=
?
Associa cada enunciat amb dues de les expressions de sota:
                       La Paula té 25 € i compra un mocador de 22 €, però li fan una rebaixa de 3 €.
                      La Virgínia té 25 € i compra un joc de parxís de 22 € i uns daus de més que costen 3 €.
                       L'Ivan té 25 €, li paguen 22 € per un treball realitzat i torna 3 € que devia a la seva germana.
 En Jordi compra una camiseta de 54 € i uns pantalons de 79 €. En la camisa  li rebaixen 6 €, i en els pantalons, 15 €. Quant gasta?
(54 – 6) + (79 – 15) =
54+79 -6-15 =
Les dues són certes
Les dues són falses
En una granja, entre vaques, cavalls i ovelles, hi ha 847 caps. Sabent que hi ha  31 cavalls i que el nombre de vaques supera el de cavalls en 108 unitats, quin  és el nombre d’ovelles?
ovelles = Tots    -  cavalls    -   vaques
ovelles
?
=
?
+
847
?
-
Ordena les quantitats i
 completa el resultat

31
?
+
-
(31+108)
?
=847
Un pagès porta al mercat 85 kg de  tomaques  i 35 kg de pebres. Si ven  les tomàtigues a 2 €/kg i els pebres a 3 €/kg, quant obtendrà per la venda de la mercaderia?
(85+35)·2+3= 243 €
85 · 2 + 35 · 3 = 275 €
85 · 2 + 35 · 3 = 615 €
En una granja hi ha cavalls, vaques i  gallines. 
En  total hem comptat 714 potes, 168 banyes i 137 becs. Quants de cavalls hi ha a la granja?
Nombre cavalls →
Potes cavalls →
Potes gallines →
Potes vaques i gallines →
Potes de vaca →
Vaques →
Identifica cada passa amb les operacions
168 : 2 = 84
?
714 – 610 = 104
?
84 · 4 = 336
?
137 · 2 = 274
?
104 : 4 = 26
?
336 + 274 = 610
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.