Equacions 1r grau amb fraccions
  • 1. Solució (a)
  • 2. Solució (b)
  • 3. Solució (c)
  • 4. Solució (d)
  • 5. Solució (e)
  • 6. Solució (f)
  • 7. Solució (g)
  • 8. Solució (h)
  • 9. Solució:
  • 10. Solució:
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.