QUÈ FAN? (FRASES)
  • 1. Veig que...
A) La nina xerra per telèfon
B) En nin xerra per telèfon
C) La nin mira el mòbil
  • 2. Veig que...
A) El nin bota la pilota
B) El nina juga a bàsquet
C) La nina bota la pilota
  • 3. Veig que...
A) El nin menja una poma
B) La nina menja raïm
C) El nina menja poma
  • 4. Veig que...
A) La nina està sobre la taula
B) La nina està vora la taula
C) La nina està sota la taula
  • 5. Veig que...
A) El nin i la nina duen una capsa
B) El nin du una capsa
C) La nina du una capsa
  • 6. Veig que...
A) La nina llegeix un conte
B) El nin llegeix un llibre
C) La nin llegeix un llibre
  • 7. Veig que...
A) La nina va a dormir
B) La nina va vestida de bruixa
C) La nina va vestida de fada
  • 8. Veig que...
A) El nin balla
B) El nin dorm
C) La nina balla
  • 9. Veig que...
A) El nin passa l'aspiradora
B) La nina escura
C) La nina passa l'aspiradora
  • 10. Veig que...
A) La nina canta
B) La nina llegeix
C) La nina dorm
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.