El camí que fa la sang amb ajuda
El camí que fa la
Dibuix: 
José A. Redondo
J.A. Bermúdez
sang
Ordena les parts de l'aparell circulatori
segons el camí que fa la sang
Comença per l'aurícula dreta
1
2
Aurícula dreta
Ventricle dret
?
1
2
3
Aurícula dreta
Artèria pulmonar
?
Ventricle dret
?
1
2
3
4
Aurícula dreta
Artèria pulmonar
?
Capil·lars pulmonars
?
Ventricle dret
?
1
2
3
5
4
Venes pulmonars
?
Aurícula dreta
Artèria pulmonar
?
Capil·lars pulmonars
?
Ventricle dret
?
1
2
3
5
4
Venes pulmonars
?
Aurícula dreta
Artèria pulmonar
?
Capil·lars pulmonars
?
Ventricle dret
?
6
5
Venes pulmonars
?
Aurícula esquerra
?
6
7
5
Venes pulmonars
?
Aurícula esquerra
?
Ventrícle esquerre
?
6
7
8
5
Venes pulmonars
?
Aurícula esquerra
?
Ventrícle esquerre
?
Artèria aorta
?
9
6
7
8
5
Venes pulmonars
?
Aurícula esquerra
?
Ventrícle esquerre
?
Artèria aorta
?
Capil·lars del cos
?
9
6
7
8
5
Venes pulmonars
?
Aurícula esquerra
?
Ventrícle esquerre
?
Artèria aorta
?
Capil·lars del cos
?
1
2
3
5
4
Venes pulmonars
?
Aurícula dreta
Artèria pulmonar
?
Capil·lars pulmonars
?
Ventricle dret
?
10
11
9
6
7
8
Aurícula esquerra
?
Ventrícle esquerre
?
Artèria aorta
?
Capil·lars del cos
?
Venes caves
?
Aurícula dreta
?
1
2
3
5
4
Venes pulmonars
?
Aurícula dreta
Artèria pulmonar
?
Capil·lars pulmonars
?
Ventricle dret
?
10
11
9
6
7
8
Aurícula esquerra
?
Ventrícle esquerre
?
Artèria aorta
?
Capil·lars del cos
?
Venes caves
?
Aurícula dreta
?
1
2
3
5
4
Venes pulmonars
?
Aurícula dreta
Artèria pulmonar
?
Capil·lars pulmonars
?
Ventricle dret
?
10
11
9
6
7
8
Aurícula esquerra
?
Ventrícle esquerre
?
Artèria aorta
?
Capil·lars del cos
?
Venes caves
?
Aurícula dreta
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.