E1 T13.0.1 formules arees perimetres
P = 2πr    A = πr2

Rombe

Romboide

Rectangle

Quadrat

Si necessites les fórmules,

copíales al full d'examen

Circumferència

Trapezi

Triangle

Polígon regular

P = 2a+2b    A = a·b

Rombe

Romboide

Rectangle

Quadrat

Si necessites les fórmules,

copíales al full d'examen

Circumferència

Trapezi

Triangle

Polígon regular

Rombe

Romboide

Rectangle

Quadrat

Si necessites les fórmules,

copíales al full d'examen

P = 4·l  

A = (D·d)/2

Circumferència

Trapezi

Triangle

Polígon regular

Rombe

Romboide

Rectangle

Quadrat

Si necessites les fórmules,

copíales al full d'examen

P = a+b+c  

A = (b·a)/2

Circumferència

Trapezi

Triangle

Polígon regular

Rombe

Romboide

Rectangle

Quadrat

Si necessites les fórmules,

copíales al full d'examen

P = 4·l  

A = l2

Circumferència

Trapezi

Triangle

Polígon regular

Rombe

Romboide

Rectangle

Quadrat

Si necessites les fórmules,

copíales al full d'examen

P = 2b+2c  

A = b·a

Circumferència

Trapezi

Triangle

Polígon regular

Rombe

Romboide

Rectangle

Quadrat

Si necessites les fórmules,

copíales al full d'examen

P = B+b+2c  

A = (B+b)·a/2

Circumferència

Trapezi isòscels

Triangle

Polígon regular

Rombe

Romboide

Rectangle

Quadrat

Si necessites les fórmules,

copíales al full d'examen

P = n·l  

A = P·ap/2

Circumferència

Trapezi

Triangle

Polígon regular

Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.