ENTERS2. (+-*:)
 • 1. +(+4)-(-7)+5-8=
 • 2. -2+(+6)-(-4)+7=
 • 3. -(-4)-8-(-6)-9+(+4)+5-2=
 • 4. -3-(2)-1+(+5)+7+4=
 • 5. +3+(-5)+(-2)-8-4-9-5=
 • 6. +(+7)-(+2)+9-3+4-3-2=
 • 7. -5-(+6)+(-3)-5-2+1=
 • 8. -(-3)+(-4)+(+9)-6+8=
 • 9. -5-(-4)+7+(+2)-4=
 • 10. -(-2)-(+4)-(+4)-2+9-5=
 • 11. (-8)·(-3)=
 • 12. (-14) : (+2)=
 • 13. 0·(+14)=
 • 14. 0 : (-3)=
 • 15. -(-7)-3=
 • 16. (+8)·(-3)=
 • 17. (-4)+(-3)=
 • 18. (+3)·(-6)=
 • 19. (+4)·(+7)=
 • 20. (-56) : (+7)=
 • 21. (-4)-(-5)+(-6)+3=
 • 22. -(+4)-5-(-8)+9=
 • 23. (-45):(-9)=
 • 24. (-9)·(-7)=
 • 25. (-12)-(+5)-9=
 • 26. -15-7-(-9)=
 • 27. (-7)·8=
 • 28. 12-(+6)-(-9)-(+7)=
 • 29. (-48):(+6)=
 • 30. -9+(-6)-8+(-6)=
 • 31. (-42):(-6)=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.