Lluís XIV (Rei Sol) esdevé rei de França als 5 anys
 • 1. Durant quin segle Lluís XIV es va convertir en rei de França?
A) segle XIX
B) segle XVIII
C) segle XVII
D) segle XVI
 • 2. Quin títol s'associa sovint a Lluís XIV?
A) Rei Lluna
B) Star King
C) Rei Sol
D) Rei de la Terra
 • 3. Lluís XIV era membre de quina casa reial?
A) Tudor
B) Habsburg
C) Windsor
D) Borbó
 • 4. Quin era el sobrenom de la mare de Lluís XIV?
A) Maria Teresa
B) Anna d'Àustria
C) Isabel de Castella
D) Caterina de Mèdici
 • 5. Quin rei de França es coneixia al pare de Lluís XIV?
A) Francesc I
B) Enric IV
C) Lluís XIII
D) Lluís XVI
 • 6. Quin palau va ser la residència principal de Lluís XIV?
A) Louvre
B) Castell de Chambord
C) Versalles
D) Fontainebleau
 • 7. Qui va ser el primer ministre de Lluís XIV durant el seu primer regnat?
A) Cardenal Mazarin
B) Cardenal Fleury
C) Cardenal Richelieu
D) Cardenal de Borbó
 • 8. Lluís XIV va revocar el ________ que havia garantit les llibertats religioses als hugonots.
A) Pau d'Augsburg
B) Tractat de Westfàlia
C) Edicte de Fontainebleau
D) Edicte de Nantes
 • 9. Durant el regnat de Lluís XIV, quin gran conflicte europeu es va produir?
A) Guerra dels Set Anys
B) Guerra dels Trenta Anys
C) Guerres Napoleòniques
D) Guerra de Successió Espanyola
 • 10. Lluís XIV és conegut per promoure quin moviment artístic?
A) Romanticisme
B) Neoclassicisme
C) Renaixement
D) Barroc
 • 11. Quin dramaturg famós va gaudir del patrocini de Lluís XIV al Palau de Versalles?
A) Shakespeare
B) Molière
C) Txèkhov
D) Ibsen
 • 12. Lluís XIV va adoptar el _________ com a símbol i lema personal.
A) Sol
B) Estrella
C) Lluna
D) Creixent
 • 13. Quin cortesà reial va dir famosament 'L'État, c'est moi' ('Jo sóc l'Estat')?
A) Lluís XIV
B) Anna d'Àustria
C) Maria Antonieta
D) Cardenal Mazarin
 • 14. Com es deia el ministre de finances que va implementar polítiques mercantilistes a França durant el regnat de Lluís XIV?
A) Adam Smith
B) John Maynard Keynes
C) Karl Marx
D) Jean-Baptiste Colbert
 • 15. En quin any va morir Lluís XIV?
A) 1743
B) 1699
C) 1789
D) 1715
 • 16. Lluís XIV va ser fonamental en l'expansió de les colònies d'ultramar de França, sobretot en quina regió?
A) Amèrica del nord
B) Carib
C) Àfrica
D) Àsia
 • 17. Lluís XIV va construir una poderosa armada per desafiar quina potència naval europea?
A) Portugal
B) Anglaterra
C) Espanya
D) Països Baixos
 • 18. El regnat de Lluís XIV s'associa sovint amb el concepte de _________, en què el poder es concentra en mans del monarca.
A) Constitucionalisme
B) Republicanisme
C) Feudalisme
D) Absolutisme
 • 19. La cort de Lluís XIV a Versalles era coneguda per la seva elaborada ________.
A) Festivitat
B) Ballant
C) L'etiqueta
D) Música
 • 20. Quin membre de la noblesa es va oposar a la centralització del poder de Lluís XIV i es va exiliar al camp?
A) Vauban
B) Turenne
C) Fouquet
D) Condé
 • 21. Quin era el lema de Lluís XIV que encapsulava la seva manera de governar?
A) Veni, vidi, vici
B) Llibertat, igualtat, fraternitat
C) L'État, c'est moi
D) E pluribus unum
 • 22. Qui va succeir a Lluís XIV com a rei de França?
A) Lluís XIII
B) Lluís XVI
C) Felip I
D) Lluís XV
 • 23. Lluís XIV, també conegut com el Rei Sol, va governar quin país?
A) Espanya
B) França
C) Alemanya
D) Anglaterra
 • 24. Quin famós cortesà i mestressa de Lluís XIV era conegut per la seva bellesa i influència a la cort reial?
A) Maria Antonieta
B) Caterina de Mèdici
C) Isabel I
D) Madame de Montespan
 • 25. Lluís XIV va revocar l'Edicte de Nantes, provocant la persecució de quin grup religiós a França?
A) jueus
B) Hugonots
C) catòlics
D) Protestants
 • 26. El matrimoni de Lluís XIV amb Maria Teresa d'Espanya va ajudar a establir relacions diplomàtiques entre quins dos països?
A) França i Àustria
B) França i Anglaterra
C) França i Portugal
D) França i Espanya
 • 27. Durant el regnat de Lluís XIV, quin país va participar França en una lluita prolongada pel domini d'Europa?
A) Espanya
B) Anglaterra
C) Alemanya
D) Itàlia
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.