Problemes de Pitàgores i semblança
Calcula la diagonal del rectangle sabent
que els seus costats medeixen 3 i 4 cm.
La diagonal medeix                cm
3 cm
4 cm
d

Calcula l'altura d'un triangle equilàter

el costat del qual mesura 6 cm.

L'altura fa               cm
Arrodoneix el resulat a les dècimes.
6 cm
6 cm
6 cm
El perímetre mesura           cm.
Calcula el perímetre del triangle rectangle.
10 cm
6 cm

El màstil d'una bandera fa una ombra de 23.5 m

i la Carla observa que la seva ombra fa 80 cm.

Si ella fa 1.68 m d'altura, quina és l'altura del pal

de la bandera?

 50 mts
49.35 mts
51.35 mts
39.45  mts
La longitud d'una escala és de 10 m.
Si es col·loca a terra a 3 m d'una paret, a quina
altura pot arribar?
Podrà arribar a una altura de              m.
10 m
3 m
Arrodoneix el resultat a las dècimes.
altura paret

Quina és l'altura d'un pal de llum que projecta una

ombra de 3.5 m, si el Raül, que fa 1.5 m, projecta

una ombra de 0.6 m?

 

 

7.95 mts
6.48 mts
8.75mts
6.85 mts

Quina és l'alçada d'un edifici si sabem que a les

9 del matí fa una ombra de 12 m, mentre que

l'Ari té una ombra de 60 cm i fa 165 cms d'alçada?

33 mts
3330 cms
23 .33 mts
23.93 mts
R- L'arbre fa 
Calcula l'alçada d'aquest arbre sabent les dades 
següents:
5m
m d'alçada
1,2m
1,5m
Un arbre de 8 m fa una ombra de 2 m. Quina
alçada té una casa que fa una ombra de 1.5 m?
5 m
3 m
6 m
4 m
La Vanessa, en revisar fotos del seu últim viatge,

observa que darrere d'ella hi ha un monument,

però no en sap l'altura. Llavors, es mesura a la

fotografia i fa 3.5 cm, mentre que el monument

fa 13.5 cm. Si ella té una alçada de168 cm, quina

és l'altura del monument?

600 cm
629.36 cm
6.48 m
62.13 m
Troba  a quina alçada es troba la finestra del terra
R- La finestra està a
3m
0,8 m
H
m del terra.
1,6 m
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.