2n ESO Equacions de Primer Grau senzilles
Completa:
3x−4=11
3x=11+
3x=
x=
7x+
x=
7x=18−2x
x=18
x=18
Completa:
5x−10=−2x+11
5x+
x=
x=11+
x=

 

Si treus els parèntesis d'aquesta equació:
Si la resols, la solució és :
S'obté (completa els nombres que falten:
x=
4(3x-2)=28
x−
=28
x =
La seva solució és (poden haver nombres negatius):
S'obté (fixa't en els canvis de signe):

 

Si treus els parèntesis:
x=
−4(2x-3)=28
-
x+
=28
x =

 

Si treus parèntesis en aquesta equació,
si la resolem resulta (recorda que x=1x):
resulta:
2(x-3)=9-x
x=
x−
=9−x
x =

 

Si treus parèntesis en l'equació:
Si la resolem resulta (hi pot haver negatius):
resulta:
2+4(x-1)= 3(x-6)+4
2+
x =
x-
=
x=
x-
+4
6(3x-1)-2x=2(2x-5)-8
resulta:
Si la resolem resulta:

 

Si treus parèntesis en la següent equació:
x-
x=
-2x=
x-
x =
-8
Si ho resolem resulta:
9(2x+5)=2(3-x)+4(6-x)
resulta:
Si treus parèntesis en la següent equació:
x+
x=
=
-
x =
x+
-
x
Si traiem els denominadors resulta:
Si reduïm a comú denominador   tenim:
El m.c.m dels denominadors val
En l'equació:
3
x
x+
+
x
+
x
2
x=
=
x
20
=
20•
x=
Reduïm a 
comú denom.
Eliminem
denominadors
Treiem
parèntesis

2x+4
En aquesta equació, el mcm dels denominadors és
3
=
(2x+4)=
(2x+4)
3x+5
x+
4
=
=
Fem uns quants passos
per a resoldre-la:

x+
(3x+5)
(3x+5)
x+4
En aquesta equació, el mcm dels denominadors és
(x+4)
x +
10
x=
-
2x+5
-
-
12
(2x+5)
x - 
=
x=
x-2
6
=
=
x-
(x-2)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.