Cangur ent 5 15 2C
A) 10
1. Quin és el resultat de l’operació 0 + 1 + 2 + 3 + 4 − 3 − 2 − 1 − 0 ? 
PROBLEMES CANGUR 2015
B) 2

C) 0
D) 4
E) 16
A)
2. El mirall que teniu a la figura s’ha trencat i    l’estem recomponent per mirar-lo     d’enganxar. Ens falta posar una peça.     Quina és? 
B)
C)
D)
E)
A) 9
3. En un full del calendari del mes de març hem esborrat
    tots els dies que alguna de les seves xifres és un nombre
    parell. Quants dies han quedat sense esborrar?
B) 10
C) 11
D) 12
E) 15
4. La piràmide de la figura té tres pisos, cadascun dels
    quals està tot ple de petits cubs. Quants petits cubs
    hi ha en total?
A) 20
B) 25
C) 36
D) 46
E) 35
5. En Joan té un bitllet de 10 € i un bitllet de 100 €.     Això és el mateix que... 
A) 11 bitllets de 10 €
B) 2 bitllets de 100 €
C) 101 bitllets de 10 €
D) 2 bitllets de 10 €
E) 10 bitllets de 10 €
A) 40
6. Al menjador d’un restaurant hi ha 6 taules amb 4 cadires
    cadascuna, 4 taules amb 2 cadires cadascuna i 3 taules 
    amb 6 cadires cadascuna. 
    Quantes cadires hi ha en total?

B) 25
C) 50
D) 36
E) 44
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.