Equacions amb denominadors
Resolem l'equació:
Descomponem en factors els denominadors:
x-1
4
Equacions amb denominadors
4
+
x
3
m.c.m (4, 3, 2) =
=
x+1
2
2
=
Elaborat: Esther Gil
Traduït: Marc Senar

Dividim el m.c.m entre el denominador i el

multipliquem pel numerador. Obtenim l'equació:

Transposem termes:
3x
Agrupem termes:
3x - 3 +4x = 6x + 6
Aïllem la x:
(x-1) +
=
4x
6x
x =
• x
=
6
=
3
• (x+1)
x =
Resol la següent equació:

Resol-la a la teva llibreta i comprova'n la

solució aquí:

m.c.m (5, 2) =
2x-3
5
(2x-3) +
+
x-1
•(x-1) =
=
x=
3x-4
2
•(3x-4)
Resol la següent equació:
m.c.m (3, 2, 9) =

Resol-la a la teva llibreta i comprova'n la

solució aquí:

4-2x
3
• (4-2x) -
-
1-2x
2
x=
• (1-2x) =
=
10+x
9
• (10+x)

Resol les següents equacions a la teva llibreta

i comprova'n la solució aquí:

1)
x+3
2
x=
+
9-x
6
=
3x-1
2
2)
4
x
-
x=
x+4
6
+
x
=
2x+8
3
3)
x+5
10
x=
-
x
5
=
x-5
2
4)
8+x
3
+
x=
4-x
6
=
2-x
2
-
x
2
5)
2x+6
2
-
x
x=
=
9-x
3
6)
x+6
4
x=
-
x
2
=
-
x
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.