Tipus d'alimentació Animal
Plantes i carn
?
TIPUS D'ALIMENTACIÓ
Plantes
?
Carn
?
Carnívor
?
ARROSSEGA EL TIPUS D'ALIMENTACIÓ QUE CORRESPÓN A CADA ANIMAL
Herbívor
?
Omnívor
?
Herbívor
?
ARROSSEGA EL TIPUS D'ALIMENTACIÓ QUE CORRESPÓN A CADA ANIMAL
Carnívor
?
Omnívor
?
Herbívor
?
ARROSSEGA EL TIPUS D'ALIMENTACIÓ QUE CORRESPÓN A CADA ANIMAL
Omnívor
?
Carnívor
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.