Arrels quadrades
  • 1. L'arrel val...
A) No existeix
B) -4 i +4
C) +4
D) -4
  • 2. L'arrel val...
A) -5 i +5
B) No existeix
C) -5
D) +5
  • 3. L'arrel val...
A) -6 i +6
B) -6
C) No existeix
D) +6
  • 4. L'arrel val...
A) +1
B) -1
C) -1 i +1
D) No existeix
  • 5. L'arrel val...
A) -3
B) -3 i +3
C) +3
D) No existeix
  • 6. L'arrel val...
A) +5
B) No existeix
C) -5
D) +5 i -5
  • 7. L'arrel val...
A) +7 i -7
B) -7
C) No existeix
D) +7
  • 8. L'arrel val...
A) +4 i -4
B) No existeix
C) -4
D) +4
  • 9. L'arrel val...
A) No existeix
B) +8
C) -8
D) +8 i -8
  • 10. L'arrel val...
A) -9
B) +9
C) +9 i -9
D) No existeix
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.