Arrodoniment i truncament
  • 1. El nombre 12,3456 arrodonit a tres decimals és:
A) 12,34
B) 12,346
C) 12,345
  • 2. El nombre 12,3456 truncat a tres decimals és:
A) 12,346
B) 12,345
C) 12,34
  • 3. El nombre 34,5678 arrodonit a les unitats és:
A) 34,5
B) 34
C) 35
  • 4. El nombre 34,998 arrodonit a les dècimes és:
A) 35
B) 34,9
C) 34,0
  • 5. El nombre 54,678 truncat a les centèssimes és:
A) 54,7
B) 54,67
C) 54,68
  • 6. El nombre 0,7323 arrodonit a les centèssimes és:
A) 0,73
B) 1
C) 0,72
  • 7. El nombre 34,998 truncat a les dècimes és:
A) 35,0
B) 34,9
C) 34,0
  • 8. El nombre 34,5678 truncat a les unitats és:
A) 34
B) 34,5
C) 35
  • 9. El nombre 54,33333 arrodonit a les mil·lèssimes és:
A) 54,33
B) 54,333
C) 54,3
  • 10. El nombre 98,761 arrodonit a les centèssimes és:
A) 98,76
B) 98,77
C) 98,75
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.