CONTROL CATALÀ - POESIA
CONTROL DE CATALÀ        LA POESIA

LES TRES PEDRETES

 

Qui sap la cançó

de les tres pedretes

jugant vora el riu?

 

La griseta diu:

- Totes tres som netes!

 

La que té color de café torrat

ha mirat les altres

i ha cridat: - Mentida!,

em veig ennegrida;

sou netes vosaltres

i m’heu embrutat.

Diu la pedra gran

que és lluent i fina,

blanca com la neu:

- Tens el color teu,

malpensada! Vine,

que ara et rentaran!

 

I mentre li ho diu

li fa la traveta

i la tira al riu:

- Ara seràs neta!

Joana Raspall

Quantes estrofes té aquesta poesia? 

I quants versos?
Contesta les preguntes següents:
netes
En el poema hi ha molts tipus de paraules.
De la llista següent, quines són adjectius?
color
torrat
ennegrida
jugant
rentaran
pedretes
blanca
En els següents versos, quins són els recursos quela Joana Raspall ha utilitzat?
         comparació - metàfora - personificació 
"La que té color de café torrat"
"blanca com la neu"
"les tres pedretes jugant vora el riu"
"Diu la pedra gran"

LES TRES PEDRETES

 

Qui sap la cançó

de les tres pedretes

jugant vora el riu?

 

La griseta diu:

- Totes tres som netes!

 

La que té color de café torrat

ha mirat les altres

i ha cridat: - Mentida!,

em veig ennegrida;

sou netes vosaltres

i m’heu embrutat.

Si numeres els versos
de l'1 a l'11,quines parelles rimen?
3-4
1-6
6-7
2-5
En aquestes paraules fixa't com sona la o.
cançó, té la o
totes, té la o
color, té la o
com, té la o
vora, té la o
A classe hem treballat que, segons la síl·laba tònica,les paraules poden ser de tres tipus. Quin tipustrobes a faltar en el poema?
Al poema no hi ha cap paraula...
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.