Función de Primer Grado
¿Cuáles son los valores de la
 pendiente (m) y de la ordenada al origen (b)?
m =-2, b=5
m=2,b=-5
m=-5,b=2
m=5,b=-2
¿Cuáles son los valores de la pendiente (m) y de
la ordenada al origen (b)?
 m=6,b=3
 m=3,b=-6
 m=-3,b=6
m=-6,b=-3
¿Cuáles son los valores de la pendiente (m)
y de la ordenada al origen (b)?
m=0,b=-1
 m=0,b=1
 m=1,b=0
m=-1,b=0
¿Cuáles son los valores de la pendiente (m)
y de la ordenada al origen (b)?
m=0,b=-2
m=-1,b=-2
m=1,b=2
m=1,b=0
¿Cuál es la ecuación de la recta mostrada?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.